دکتر بابک صیاد
مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی

 

مصاحبه دکتر سید عارف عابدین نجفی ، مدیر اسبق  شبکه انزلی
معرفی تشکیلات و ساختار شبکه بهداشت انزلی
عملکرد شبکه انزلی از سال 84الی 91
پروژه عمرانی افتتاح شده دولت نهم و دهم
 مصاحبه خبری مدیریت شبکه به مناسبت روز جهانی غذا
 کلیات و تاریخچه شبکه بهداشت انزلی همراه با افتتاح سی تی اسکن
نقشه روستایی شهرستان بندرانزلی و جایگاه 
 نقشه شهری شهرستان بندرانزلی و جایگاه
عملکرد ستاد شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی تا سال 1396
 گزارش عملکرد هفته سلامت 1397
اطلاعات و عملکرد شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی 1397
اطلاعات شبکه بهداشت تا سال 1398
99عملکرد مدیریت شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی در 10 ماهه 
 
 
 
 
 

مسئول واحدها

شماره تماس شهری داخلی

دکتربابک صیاد 

مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی

44552960

111

دکتر عبدالرضا کاظم زاده ( معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی)  

112

حامد مومنی ( مسئول دفتر ریاست )

44548011 دورنگار

110

فاطمه نیک کار ( رییس امور عمومی )

44552965 118

سیده هما خلیلی ( مسئول کامپیوتر )

44543062 121
سیده هاجر خاتمی ( کارشناس مسئول بیماریها ) 44552963

 123

علیرضا پیلعلی ( مسئول حراست )

  117

بهرام رحیم زاده  ( کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای )

  128

فریده بیطمع ( کارشناس مسئول بهداشت خانواده )

  125

منصوره  محمد دوست ( بهداشت روان )

  134

معصومه جمالی( کارشناس مسئول بهداشت محیط )

44552967

132

آزیتا نیشتری ( کارشناس مسئول بهداشت مدارس )

  124

حامد مرتضی پور ( کارشناس تغذیه ، تربیت بدنی )

  127

دکتر دهقان امیری ( کارشناس بهداشت دهان و دندان )

  140
جمیله باباخانی  ( کارشناس روابط عمومی، رابط امور فرهنگی و رفاهی )

شیدا آرش ( مدیر آموزشگاه بهورزی و رابط آموزش)

  122

فرحناز فکری (کارشناس نظارت مواد غذایی )

  135

راحله برادران تمدن (کارشناس مسئول آموزش بهداشت )

دکتر سید عبدالرضا کاظم زاده ( کارشناس مسئول خطر و بلایا)

  129

مژگان السادات ایرانی ( کارشناس مسئول گسترش )

44552961

  136و133

فاطمه جعفری ( مسئول دبیرخانه )
زهرا صابر ( تایپ )

44529666

130

 مهرداد ماجدی فر (سرپرست امور مالی )

44543081

116
افشین مویدی (امین اموال )

 

137

مسعود عاشوری ( مسئول کارگزینی مرکز بهداشت)- صدیقه غلامعلی پور ( مسئول کارگزینی شبکه بهداشت )

 

114

دکتر معصومه محمدی( کارشناس مسئول دارویی )

 الهام رنجبر ( کارشناس نظارت بر درمان  )

  44552964

138

 شیدا فلاحتی ( مسئول بایگانی پرسنلی )

 

150

  فرزانه نصوری  ( تدارکات )

 

131

اطلاعات

44552966

149

 سجاد  پورصفر  ( مسئول نقلیه )

 

153

 آتیه لسانی ( مسئول انبار )

 

137

تلفن های گویای ستاد : 44543083-44543082-44559666-44552962

 
 
       
آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1400