9
 روش درست مسواک زدن
 پگیج هفته سلامت 96 
 آموزش پیشگیری از گرمازدگی در فصل تابستان
نام فایل
 ردیف
 
راهنمای جامع آموزش سلامت در مدارس ویژه معلمان
 1
راهنمای خود مراقبتی برای سفیران ویژه دانش آموزان ابتدایی
 2
 راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت ویژه دانش آموزان متوسطه اول3
 راهمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت ویژه دانش آموزان متوسطه دوم 4
 راهنمای خود مراقبتی جوانان 5
 خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی 6
 راهنمای ارتقای سلامت در محیط کار7
 مجموعه راهنمای آموزشی یاوران بسیجی سلامت تغذیه سالم 8
 خطر سنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان
 9
 مجموعه راهنمای آموزشی یاوران بسیجی سلامت ایدز 10
 پیام های خود مراقبتی 11
 مجموعه راهنمای آموزشی یاوران بسیجی سلامت ورزشی فعالیت بدنی منظم 12
 مجموعه راهنمای آموزشی یاوران بسیجی سلامت روان 13
 پیام ترافیک صفحه اول 14
 پیام ترافیک صفحه 2 15
 پویش ملی ارتقای سلامت و ایمنی مسافران نوروزی 16
/uploads/old/Contents/asset96/بسته آموزشی گرمازدگی.pdf  17
 /uploads/old/Contents/asset96/تراکت گرما زدگی.pdf 18
 /uploads/old/Contents/asset96/اقدامات پیشگیری از cchf.pdf 19
 /uploads/old/Contents/asset96/7 را ههای اساسی پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی(1).pdf 20
اصول نظافت وضد عفونی سطوح محیطی(1).pdf  21
را ه اساسی پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی.pdf  22
آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400