شاخص ها

عنوان شاخص سال

90

91

92

درصد نوزادان غربالگری شده برنامه مادرزادی کم کاری تیروئید


 

 

 

درصد انجام نمونه گیری در روز 5-3 تولد نوزادان


 

 

 

درصد شروع درمان در کمتر از 28 روز نوزادان مبتلا به هیپوتیروئید


 

 

 
   

تعداد عوارض واکسیناسیون


 

 

 

درصد پوشش ایمنسازی ثلاث 3

110%

112%

106%

درصد پوشش ایمنسازی پولیو3

110%

112%

106%

درصد پوشش ایمنسازی هپاتیت3

110%

115%

107%

درصد پوشش ایمنسازی2 MMR

103%

109%

109%

درصد پوشش ایمنسازی1 MMR

107%

108%

105%

درصد پوشش ایمنسازی ب.ث.ژ

105%

105%

105%

میزان منفی شدن اسمیر خلط در پایان مرحله حمله ای


 

 

 

میزان بهبودی موارد جدید TB ریوی اسمیر مثبت


 

 

 

میزان موفقیت درمان موارد جدید TB ریوی اسمیر مثبت


 

 

 

میزان شکست درمان موارد جدید TB ریوی اسمیر مثبت


 

 

 

درصد بررسی موارد AFP ظرف مدت 7 روز


 

 

 

درصد ارسال نمونه AFP ظرف مدت 3 روز


 

 

 

درصد تهیه نمونه از موارد مشکوک بوتولیسم


 

 

 

درصد موارد منفی درمان شده آنفلوانزا


 

 

 

شاخص های واحدبیماریها شهرستان بندرانزلی- سال96

درصدپوشش واکسیناسیون پنتاوالان 3 :   107درصد

درصدپوشش واکسیناسیون   MMR1 :   116درصد

میزان بروزبیماری سل:    9/9در صد

میزان بروز بیماری سل ریوی اسمیرمثبت :  3/6در صدهزارجمعیت

میزان بروز بیماری سل ریوی اسمیرمنفی :   4/1در صدهزارجمعیت

میزان بروز بیماری سل خارج ریوی : 1/2 در صدهزارجمعیت

میزان بروز فلج شل حاد :    95/4در صدهزارجمعیت زیر15سال

میزان  بیماریابی سرخک :    75/7در صدهزارجمعیت

میزان بیماریابی التور :   4/12در صدکودکان زیر5سال

میزان بروزحیوان گزیدگی:    321 در صدهزارجمعیت

میزان بروزطغیان :    52/3در صدهزارجمعیت

میزان بیماریابی مالاریا :    09/1 در صد جمعیت

میزان بروزمالاریا :    4/1 در صدهزارجمعیت

میزان بروزسالک درصدهزارجمعیت :   7/0 در صدهزارجمعیت

تعدادمواردایدز درسال96:  2مورد

درصد شیوع دیابت در جمعیت بالای 30 سال: 1/7 درصد

درصد بیماران دیابتی با قند خون ناشتا کمتراز 130 : 4/25درصد

درصد بیماران دیابتی دارای نمایه توده بدنی زیر 25: 17درصد

درصد شیوع فشارخون در جمعیت بالای 30 سال: 7/11درصد

درصد بیماران فشارخونی دارای فشارخون کنترل شده: 3/34 درصد

درصد بیماران فشارخونی دارای نمایه توده بدنی زیر 25: 36 درصد

درصد خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی : 6/23 درصد

درصد ارزیابی کامل سکته های قلبی و مغزی: 1/13 درصد

درصد غربالگری سرطان روده بزرگ: 2/16 درصد

تعداد تست فیت انجام شده: 987 نفر

 تعداد موارد فیت مثبت: 73 نفر

تعدادموارد کولونوسکوپی انجام شده: 57 نفر

درصد غربالگری سرطان پستان: 8/15 درصد

تعداد ارجاع موموگرافی : 34 نفر

تعداد موموگرافی انجام شده: 19 نفر

تعداد ارجاع به آزمایشگاه جهت تعیین میزان قند خون و کلسترول: 5012 نفر

تعدادافراد با قندخون بالای 125: 465 نفر

تعداد افراد با کلسترول بالای 200: 1443 نفر

تعداد مدارس که از نظر کوله پشتی سالم ارزیابی شدند: 57 نفر

تعداد دانش آموزان که از نظر کوله پشتی سالم ارزیابی شدند: 2555 نفر

درصد دانش آموزان دارای کوله پشتی با وزن مناسب: 2/64 درصد

سیده هاجر خاتمی                                           زینب جمالی                                              محمدرضا هادیانی

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400