شاخص های آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان بندر انزلی

 

ردیف

نام شاخص

سال 1395

سال1396

1

میانگین امتیاز سواد سلامت

72

74.1

2

درصد مدارس حامی سلامت

2.3

54.9

3

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی

1.6

21.2

4

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماعی 

14.8

55.5

5

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردی

3.8

19.1

6

درصد پوشش برنامه خودیاری

0

7/.

7

درصد رسانه‌ها/ مداخلات آموزشی استاندارد

 

 

8

درصد مداخلات ارتقای سلامت مبتنی بر نیاز سنجی

20

20

9

درصد سفیران سلامت دانش آموز

6.05

15

10

تعداد سفیران سلامت خانوار

382

9024

11

تعداد سفیران سلامت دانش آموز

553

1785

12

تعداد سفیران سلامت دانشجو

-

468

 

آخرین بروز رسانی : 08 آذر 1400