معرفی واحد تغذیه
نقش تغذیه در سلامت ، کارآئی ، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی به اثباط رسیده است .
حل مشکل سوء تغذیه در یک کشور نیازمند اقدامات اجرائی در بخش های مرتبط با غذا و تغذیه می باشد . افزایش آگاهی های تغذیه ای به نحو موءثری در کاهش انواع سوء تغذیه و ارتقای سطح سلامت جامعه تاثیر گذار می باشد .
برنامه ریزی در جهت افزایش آگاهی تغذیه ای عموم مردم در قالب اهداف PHC سرلوحه وظایف کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان می باشد .
شرح وظایف واحد تغذیه
تغذیه گروه های آسیب پذیر
 پیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذی ها
 تغذیه جامعه و بهببود شیوه زندگی
 مدیریت تغذیه در بحران و امنیت غذائی
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400