ردیف نام فایل
1 نحوه صحیح مصرف و نگهداری داروها
2 عوامل خطر بیماریهای قلبی ،عروقی
3 شایع ترین علت مسمومیت های دارویی
4 اطلاعات دارویی
5 دور نگهداشتن دارو از دسترس کودکان
6 مکمل های دارویی
7 توصیه دارویی در ایام نوروز
8 20نکته پیشگیری از مسمومیت با مواد شیمیاییدر منزل
9 هشدار مخلوط کردن فرآوردهای سفید کننده
10 داروهای غیر مجاز و قاچاق
11 شستن دست ها
12 نحوه استفاده صحیح از قطره های چشمی
13 بایدها ونبایدهای دارویی در سفر
14 روش های صحیح انهدام داروهای تاریخ گذشته
15
ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه 
 16راهنمای ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک های رژیمی 
 17 فهرست شیر خشک و غذای ویژه
18 /uploads/old/Contents/asset96/190 سامانه تلفنی رایگان.pdf
 19/uploads/old/Contents/asset96/عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی.pdf 
20  /uploads/old/Contents/asset96/سئوالات دارویی.pdf
 20/uploads/old/Contents/asset96/شایع ترین علل مسمومیت در ایران.pdf 
 21/uploads/old/Contents/asset96/هشدار در  نحوه نگهداری دارو.pdf 
22 /uploads/old/Contents/asset96/مکمل های دارویی.pdf 
23  /uploads/old/Contents/asset96/20 نکته پیشگیری از مسمومیت.pdf
 24/uploads/old/Contents/asset96/بایدها و نبایدها در سفر.pdf 
 25/uploads/old/Contents/asset96/توصیه دارویی در ایام نوروز.pdf 
 26/uploads/old/Contents/asset96/داروهای غیر مجاز و قاچاق.pdf 
 27/uploads/old/Contents/asset96/روش صحیح انهدام داروهای تاریخ گذشته.pdf 
  /uploads/old/Contents/asset96/نحوه استفاده از قطره چشم.pdf
 /uploads/old/Contents/asset96/نمونه فرم تحویل دارو های تحت کنترل.xls 
 /uploads/old/Contents/asset96/فرم تحویل دارو.pdf 
  /uploads/old/Contents/asset96/قوانین داروی تحت کنترل.pdf
آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400